Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY chia sẻ khi Bạn ở trong mùa dịch


Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY chia sẻ khi Bạn ở trong mùa dịch


Ghi nhớ 5 chỉ dẫn sau : 
1/ Bình tĩnh
2/ Dinh dưỡng đầy đủ
3/ Tinh thần kiên trì 
4/ Thể thao đều đặn 
5/ Ghi nhận, tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh 

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY -
Chia sẻ Rèn luyện điều đúng đắn ! 

www.NguyenDangDuy.com

Đăng nhận xét

0 Nhận xét